0.jpeg

BAS KNAPP

Lid Universiteitsraad

"Veel zin om bij de komende verkiezingen voor de derde keer de lijst te trekken van de grootste studentenpartij van Leiden. Academisch jaar 2021-2022 wordt een belangrijk jaar, waarin onder andere het nieuwe Strategische Plan van onze Universiteit tot stand wordt gebracht. Het is van belang dat we daar als LSP goed bij vertegenwoordigd zijn, want er zullen keuzes gemaakt worden die alle studenten raken. Ik maak me daar komend jaar graag weer sterk voor!"

VOLKERT lsp.jpeg

VOLKERT VAN DER GUN

Lid Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid

"Het is heel belangrijk om tegenover het faculteitsbestuur niet bang te zijn om op te staan en het belang van de studenten naar voren te brengen. Zeker in tijden dat de communicatie drastisch is verlaagd, is het een uitdaging om het beleid vanuit de studenten ook vorm te geven. Zo hebben we ervoor kunnen zorgen dat er nog meer rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het opnemen van de weblectures, nu dit eenmaal de nieuwe norm is voor hoorcolleges en oudere docenten soms moeite hebben met de nieuwe manier van lesgeven. Zo behouden we de standaard van onze Leidse rechtenfaculteit, ook in een tijd waarin de wereld even anders is. En kunnen studenten bovendien hetzelfde niveau van onderwijs volgen zoals zij dat vóór Corona gewend waren."

WhatsApp%20Image%202019-04-02%20at%2014.

MITCHELL WIEGAND BRUSS

“In de faculteitsraad wil ik mij inzetten voor meer stimulering van studenteninitatieven en een beter systeem van tentaminering, zodat de grootste faculteit van Leiden ook de beste blijft!”

wouter lsp.jpg

WOUTER POOT

"Onze faculteit is de meest dynamische van de hele universiteit, met de meeste studenten en de meeste studies. Binnen deze dynamiek mag de aandacht voor de individuele student niet verloren gaan. Daar zet ik mij dan ook vol voor in, zowel voor de Leidse als voor de Haagse student."

ingeborg lsp.jpeg

INGEBORG OLIE

Lid Faculteitsraad Sociale Wetenschappen

"Mijn naam is Ingeborg en ik zit namens de LSP in de faculteitsraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen. In de raad focus ik mij op het verbeteren van de communicatie tussen de faculteit en de internationale studenten en op het stimuleren van diversiteit en inclusiviteit van alle studenten en werknemers."

kes lsp.jpeg

KES NIEUWPOORT

"Ik ben Kes Nieuwpoort, 22 jaar en student Psychologie. Na aan twee faculteiten gestudeerd te hebben, viel me op dat er meer kansen gecreëerd kunnen worden voor de zelfontplooiing van studenten. Dit jaar wil ik me hiervoor inzetten voor de studenten van de FSW."

valentijn lsp.jpeg

VALENTIJN EGBERS

"Ik ben Valentijn Egbers en ik ben een derdejaars student aan de Leiden University College in Den Haag. Ik ben nu een jaar raadslid binnen de faculteit FGGA, waar ik ook secretaris ben. Verder ben ik binnen de VVD actief als secretaris van het Thematisch Netwerk Wonen. In de raad wil ik studenten graag helpen om zich optimaal te ontwikkelen binnen de Universiteit!"