STANDPUNTEN: ARCHEOLOGIE

  • Meer facultatieve vakken voor de ontplooiing van de student

  • Meer ruimte voor webcollege’s dan de 2 ruimtes die er nu zijn

  • Betere taalscholing docenten

  • Toetsnormering → toetsstof, punten per vraag en feedback per vraag (mag wel uitgebreider / preciezer)

  • Faciliteiten om schoenen na veldwerk schoon te maken

  • Plaatsing van een magnetron/oven voor studenten om eten in op te warmen

  • Meer werk- en zitplekken in het gebouw i.v.m. biologiestudenten

  • Faculteit in het weekend minimaal 1 dag open

  • Extra opdrachten maken om je cijfer op te hogen toelaten

ONZE KANDIDAAT VOOR ARCHEOLOGIE