ONZE STANDPUNTEN

De LSP denkt en werkt vanuit het Liberalisme. De vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de individuele student staan centraal. Studenten zijn zelf namelijk bij uitstek in staat goede prioriteiten te stellen. Als nieuwe studentenpartij zal de LSP zich universiteitsbreed sterk maken voor een aantal kerndoelstellingen.

Ook heeft de LSP toegespitste standpunten per faculteit.

STUDENTEN STIMULEREN

Studenten die zich naast hun studie willen ontplooien en ontwikkelen verdienen het om daarin optimaal gestimuleerd te worden. De LSP wil dit bereiken door zich in te zetten voor het verhogen van de bestuursvergoedingen voor actieve studenten (bestuursmaanden) en het mogelijk maken studiepunten toe te kennen voor relevante nevenactiviteiten.

PRAKTIJKERVARING

De LSP maakt zich sterk voor de mogelijkheid tot het opdoen van praktijk ervaring door middel van (deeltijd) stages en maatschappelijke activiteiten (al eerder) in de bachelorfase.

INSCHRIJVING VAKKEN

LSP pleit voor een gemakkelijkere en eerlijkere inschrijving van vakken. De automatische inschrijving voor tentamens moet blijven, en waar mogelijk ingevoerd te worden. Dit voorkomt dat studenten, die net als iedereen gewoon collegegeld betalen voor volle werkgroepen en tentamens komen te staan.

STUDIEPLEKKEN

Meer studieplekken door het creëren van nieuwe studieruimten, het slimmer inrichten van bestaande studiezalen en het ruimer openstellen van de Asian Library en de zalen van Bijzondere Colllecties.

NAKIJKEN TENTAMENS

Digitaal nakijken en inzien tentamens universiteitsbreed invoeren. Niet alleen verkrijgen studenten overzichtelijker hun feedback, ook de nakijktermijn kan worden verkort. Zo willen wij een redelijk aantal dagen tussen uitslag tentamen en hertentamen garanderen en op de handhaving hiervan toezien.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel maar moet wel samen gaan met gemak. Zo moet het kopen van een flesje water gewoon mogelijk blijven en moet het bij afvalscheiding wel duidelijk zijn welk afval precies in welke afvalbak moet. Onnodige en onpraktische symboolmaatregelen zien er leuk uit maar hinderen de student soms meer dan dat de duurzaamheid er op vooruit gaat.

ENGELS TAALNIVEAU

LSP pleit voor het stellen van degelijke eisen aan het Engelse taalniveau van docenten en, voor zover nodig, efficiënte investeringen in een hoger taalniveau.

ONTWIKKELEN STUDIEPLATFORM

LSP is voorstander van de ontwikkeling van één gebruiksvriendelijk platform voor studie informatie en berichtgeving tussen universiteit en student. Een dergelijk platform biedt alle relevante informatie op één plek aan en is eenvoudig bereikbaar, bijvoorbeeld via een app op je telefoon.

CATERING

De kantine van de Universiteitsbibliotheek moet uitgebreid worden om degelijke maaltijden te kunnen serveren om de druk op het Lipsius te verlichten. Ook moeten de openingstijden van de kantine in het Lipsius verruimd worden.