• White LinkedIn Icon

©2020 Liberale Studenten Partij.

STANDPUNTEN: GEESTESWETENSCHAPPEN

  • Invoering van een gedigitaliseerd tentamenstelsel om de snelheid van het tentamineren en het nakijken van de tentamens omhoog te krijgen

  • Het Lipsius en de omliggende gebouwen moeten meer rustige studieplekken krijgen, om zo in drukke periodes de druk op de UB te verlichten

  • Meer aandacht voor de kleinere (talen)studies

  • Het taalniveau van de Engelstalige colleges moet hoger

  • De duurzaamheid van de nieuwe faciliteiten moet gewaarborgd worden

  • Voor de bouw van de nieuwe Humanities-Campus

  • De lokalen in de Eyckhof, Vrieshof en het Huizingagebouw moeten optimaler worden benut door de lokalen te verdelen op de grootte van werkgroepen

  • Alle faciliteiten - zowel fysiek, als digitaal - moeten helder te begrijpen zijn voor de internationale student