top of page

STANDPUNTEN: WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN

 • Verkiezingsprogramma faculteit wiskunde en natuurwetenschappen​

 • In alle collegezalen moet opnameapparatuur beschikbaar zijn zodat docenten hun colleges kunnen opnemen.

 • Voor een tentamen dient voldoende representatief oefenmateriaal beschikbaar te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van oude- of oefententamens.

 • Roosters voor alle vakken moeten ruim van te voren in een duidelijk format worden verspreid.

 • Een bachelor-opleiding moet een student voldoende voorbereiden op de aansluitende masterprogramma's. Dat betekent dat de bachelor zo ingericht hoort te zijn dat er voor een master geen aansluitende toelatingseisen zoals cijfergemiddelden of verplichte keuze/minorvakken nodig zijn

 • Meer mogelijkheden en vrijheden om de studie zelf in te delen, bijvoorbeeld door een keuzevak te volgen aan een andere universiteit.

 • Minder verplichte aanwezigheid en beter bereikbaar zelfstudiemateriaal.

 • Opdrachten moeten online op afstand kunnen worden ingeleverd.

 • Alle belangrijke informatie en communicatie over een vak moet op één centrale plek online staan.

 • Afstuderen of een bachelor-onderzoek doen mogelijk maken bij bedrijven.

 • Meer verantwoording vanuit de opleiding over waarom welke vakken gegeven worden dan wel verplicht gesteld worden en meer inspraak hierover van ervaren studenten.

 • Op de faculteit FWN zijn nou eenmaal weinig Nederlandstalige docenten dus het is logisch dat Engelstalig onderwijs onvermijdelijk is. Het Engelse taalniveau van de docenten dient dan wel voldoende te zijn.

 • Betere ondersteuning voor leden van de Opleidings Commissie vanuit een ambtelijk secretaris of via aangeboden trainingen.

 • Transparantie van het faculteitsbestuur.

ONZE KANDIDATEN VOOR FWN

 1. Mark Knigge

 2. Fabian Mulder

 3. Rosa Feil

 4. Milan van der Vlugt

 5. Dennis de Beeld

 6. Martijn de Ruiter

 7. Leander Kalff

 8. Luc Schreurs

 9. Max Bezemer

 10. David Thomas

 11. Jesse van der Hoek

 12. Sharif el Tambouli

 13. Annoek Reitsema

 14. Matthijs de Jong

bottom of page