• White LinkedIn Icon

©2020 Liberale Studenten Partij.

STANDPUNTEN: WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN

 • Colleges opnemen moet verplicht worden

 • Voor een tentamen dient voldoende oefenmateriaal beschikbaar te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van oude of oefententamens

 • Roosters voor alle vakken moeten ruim van te voren in een duidelijk format worden verspreid

 • Professoren moeten vaker aangeven over welke onderwerpen nog discussie is binnen de wetenschappelijke wereld en studenten zo kritischer opleiden

 • Een bachelor-opleiding moet een student voldoende voorbereiden op de aansluitende masterprogramma's. Dat betekent dat de bachelor zo ingericht hoort te zijn dat er voor een master geen aansluitende toelatingseisen zoals cijfergemiddelden of verplichte keuze/minorvakken nodig zijn

 • Meer mogelijkheden en vrijheden om de studie zelf in te delen

 • Minder verplichte aanwezigheid en beter bereikbaar zelfstudiemateriaal

 • Meer mogelijkheden om opdrachten online op afstand in te leveren

 • Alle belangrijke informatie en communicatie over een van moet ook online komen

 • Afstuderen of een bachelor-onderzoek doen mogelijk maken bij bijvoorbeeld bedrijven

 • Meer verantwoording vanuit de opleiding over waarom welke vakken gegeven worden dan wel verplicht gesteld worden en meer inspraak hierover van ervaren studenten

 • Op de faculteit FWN zijn nou eenmaal weinig Nederlandstalige docenten dus het is logisch dat Engelstalig onderwijs onvermijdelijk is. Het Engelse taalniveau van de docenten dient dan wel voldoende te zijn

 • Betere ondersteuning voor leden van de Opleidings Commissie vanuit een ambtelijk secretaris of via aangeboden trainingen