VISIE EN DOELEN

Zoals de naam al zegt, vormt Liberalisme de kern van alles wat de Liberale Studentenpartij doet en waar het voor staat. Zo willen we dat elke student die deel uitmaakt van onze partij volledige vrijheid en verantwoordelijkheid heeft voor de doelen waarvoor ze pleiten. Als nieuwe studentenpartij van de Universiteit Leiden, wil de LSP met een aantal centrale doelen de weg vrijmaken voor de partij in de toekomst. Naast deze centrale doelen hebben we ook faculteitgerichte doelen die zich focussen op het verbeteren van de zeven verschillende faculteiten in Leiden en Den Haag.

STUDENTEN STIMULEREN

Studenten verdienen het om meer ondersteuning te krijgen bij het ontwikkelen en volgen van extra activiteiten naast hun studie. Door ons in te zetten voor het verhogen van de bestuursvergoedingen en het toekennen van ECT’s voor studenten die zich buiten hun studie voor andere activiteiten hebben ingezet, willen wij deze ondersteuning voor studenten werkelijkheid maken.

PRAKTIJKERVARING

De LSP is een voorstander van het idee om vanuit de Universiteit mogelijkheden te bieden voor studenten om praktijkervaring op te doen door middel van (part-time) stages en soortgelijke bezigheden. Hierbij moedigen wij het aan dit al op een vroeg stadium van de bacheloropleiding te doen.

INSCHRIJVEN VAKKEN

Keer op keer blijkt het inschrijven voor vakken een stressvolle handeling. Hierdoor stimuleert de LSP de universiteit om waar mogelijk automatische inschrijving te hanteren. Mede hierdoor wordt voorkomen dat studenten grote bedragen aan collegegeld betalen en alsnog te maken krijgen met volgeboekte werkgroepen of tentamens.

STUDIERUIMTES

De LSP wil dat de universiteit meer studieruimtes creëert en bestaande studieruimtes herschikt. Ook streeft de LSP na om de Asian Library, maar ook andere studieruimtes die alleen opengesteld zijn voor bepaalde studenten, toegankelijker voor iedereen te maken.

NAKIJKEN TENTAMENS

Digitaal nakijken en inzien tentamens universiteitsbreed invoeren. Niet alleen verkrijgen studenten overzichtelijker hun feedback, ook de nakijktermijn kan worden verkort. Zo willen wij een redelijk aantal dagen tussen uitslag tentamen en hertentamen garanderen en op de handhaving hiervan toezien.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid ziet de LSP als een belangrijke zaak binnen de verschillende raden van de Universiteit Leiden. De balans tussen duurzaamheid en comfort neemt hier een centrale rol in. Het moet nog steeds mogelijk zijn om een waterflesje op de universiteit te kopen wanneer je deze thuis vergeten bent. Daarnaast zou het scheiden van afval duidelijker moeten worden door alternatieven te vinden op de huidige onpraktische symbolen die voornamelijk onduidelijkheid brengen in plaats van duidelijkheid.

BEHEERSING VAN DE ENGELSE TAAL

De LSP is een groot voorstander van grotere investeringen van de Universiteit Leiden in het algemene niveau Engels van het personeel als de universiteit net zo internationaal wil zijn als de afgelopen jaren. Er moet een bepaald niveau Engels worden vastgesteld waaraan docenten en professoren moeten voldoen. Dit betreft voornamelijk het niveau van schrijven en spreken.

HET GEBRUIK VAN EEN ENKEL PLATFORM

De LSP is voorstander van het gebruik van één platform waarop alle informatie tussen de student en de universiteit moet staan. Het gaat hierbij om algemene informatie over de universiteit, de betreffende faculteit of studie-specifieke informatie die voor de student belangrijk is. Dit kan bijvoorbeeld via een app. Het gebruik van meerdere platformen creëert al snel onduidelijkheden en problemen bij studenten. Dit probleem willen wij graag verhelpen.

CATERING

De cafetaria in de Universiteitsbibliotheek moet maaltijden gaan serveren en moet worden uitgebreid om het restaurant in het Lipsiusgebouw te ontlasten. Ook zal om enorme drukte op bepaalde tijdsstippen te voorkomen, de openingstijden van Lipsiusrestaurant moeten worden verruimd.